o nás

Ing. arch. Peter Šoltész

1977 – narodený v Žiline

2001 – absolvent fakulty architektúry STU v Bratislave – katedra obytné budovy

2001 – 2003 – Racional – SK, s.r.o. – architektonický ateliér ( pozícia architekt )

2003 – 2005 – Proma, s.r.o. – projekčná kancelária ( pozícia architekt )

2005 – Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov ( reg.č. 1509 AA )

2005 – súčasnosť – architektonický ateliér AA DESIGN, s.r.o.

 

Firma AA DESIGN vznikla v roku 2001 ako architektonicko – projektový ateliér. Postupnou expanziou sa v roku 2007 pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. AA DESIGN, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti projektovania stavieb.

AA DESIGN, s.r.o. tvorí tím kreatívnych architektov :

Ing. arch. Peter Šoltész – architekt

Ing. arch. Kristína Kováčová – architektka

Ing. arch. Juraj Bolček – architekt

a skúsených stavebných inžinierov :

Ing. Róbert Zlatoš – projektant stavebných konštrukcií

Ing. Marián Šoltész – projektant statiky

Odbornosť a kvalitu zaručuje členstvo v Slovenskej komore architektov a Slovenskej komore stavebných inžinierov.

Prvoradým cieľom firmy AA DESIGN, s.r.o. je profesionálny výsledok práce a s ňou spojená spokojnosť zákazníkov.

 

AA DESIGN, s.r.o. poskytuje nasledovné služby :

 • vypracovanie investičných zámerov a štúdií
  • AŠ architektonická štúdia
  • UŠ urbanistická štúdia
  • AŠI architektonická štúdia interiéru
  • DSD design stavebného detailu

   

 • kompletná projektová činnosť
  • DUR dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • DSP dokumentácia pre stavebné povolenie
  • TD tendrová dokumentácia
  • RP realizačný projekt
  • DSV dokumentácia skutočného vyhotovenia

   

 • komplexná inžinierska činnosť
 • autorský a stavebný dozor
 • technické a odborné poradenstvo