o nás

Firma AA DESIGN vznikla v roku 2001 ako architektonicko – projektový ateliér. Postupnou expanziou sa v roku 2007 pretransformovala na spoločnosť s r.o.. AA DESIGN, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti projektovania stavieb.

AA DESIGN, s.r.o. tvorí tím kreatívnych, autorizovaných architektov a skúsených, autorizovaných, stavebných inžinierov. Odbornosť a kvalitu zaručuje členstvo v slovenskej komore architektov a slovenskej komore stavebných inžinierov.

Prvoradým cieľom firmy AA DESIGN, s.r.o. je profesionálny výsledok práce a s ňou spojená spokojnosť zákazníkov.

Medzi hlavné priority firmy, ktoré zaručí svojim klientom, patrí :

 • zodpovednosť
 • odbornosť
 • kvalita
 • kreativita
 • stabilita
 • profesionalita
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • čestnosť

AA DESIGN, s.r.o. poskytuje nasledovné služby :

 • vypracovanie investičných zámerov a štúdií
  • AŠ architektonická štúdia
  • UŠ urbanistická štúdia
  • AŠI architektonická štúdia interiéru
  • DSD design stavebného detailu

 • kompletná projektová činnosť
  • DUR dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • DSP dokumentácia pre stavebné povolenie
  • TD tendrová dokumentácia
  • RP realizačný projekt
  • DSV dokumentácia skutočného vyhotovenia

 • komplexná inžinierska činnosť
 • autorský a stavebný dozor
 • technické a odborné poradenstvo