referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • administratívna budova ICP

  miesto: Žilina
  rok: 2001
  stupeň:

  Autori : Ing. Igor Klein, Ing. arch. Peter Šoltész