referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • administratívno – skladová hala VIVACO

  miesto: Kľače
  rok: 2019
  stupeň: AŠ, DUR

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Michal Melo