referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • bytové domy Kysucký Lieskovec

  miesto: Kysucký Lieskovec
  rok: 2007
  stupeň: AŠ,DUR,DSP

  Autor : Ing. arch. Peter Šoltész