referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • bytové domy

  miesto: Žilina
  rok: 2020
  stupeň: AŠ, DUR