referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • Cafe Patricius

  miesto: Čadca, Matičné námestie
  rok: 2007
  stupeň: AŠ,RP,AD

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Kristína Kováčová