referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom MA

  miesto: Žilina
  rok: 2016
  stupeň:

  Autor : Ing. arch. Juraj Bolček