referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • multifunkčný obytný komplex

  miesto: Žilina, ul. Pod Hájom
  rok: 2012
  stupeň:

  Autor : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Dušan Ševela