referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • obchodné centrum

  miesto: Žilina, Solinky
  rok: 2012
  stupeň: AŠ,DUR

  Autor : Ing. arch. Peter Šoltész