referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • Priemyselný park

  miesto: Žilina
  rok: 2023
  stupeň: AŠ, DUR

  Architekti : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Juraj Bolček