referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rekonštrukcia administratívnej budovy

  miesto: Martin, areál ZŤS
  rok: 2013
  stupeň: AŠ,DSP

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Dušan Ševela