referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rekonštrukcia rodinného domu HR

  miesto: Kysucké Nové Mesto
  rok: 2015
  stupeň:

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész