referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom AL

  miesto: Golf Park Rajec
  rok: 2008
  stupeň: AŠ,DUR,DSP,RP