referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom DU

  miesto: Žilina - Bôrik
  rok: 2019
  stupeň: AŠ, DUR

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Juraj Bolček