referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom DV

  miesto: Kotrčiná Lúčka
  rok: 2014
  stupeň: AŠ,DSP,RP