referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom GU

  miesto: Bratislava, Vajnory
  rok: 2005
  stupeň: AŠ,DUR

  Autor : Ing. arch. Peter Šoltész