referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom HR

  miesto: Kysucké nové Mesto
  rok: 2010
  stupeň: AŠ,RP

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Eva Hudzieczková