referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom KO

  miesto: Golf park Rajec
  rok: 2008
  stupeň: AŠ,DSP,RP

  Autor : Ing. arch. Peter Šoltész