referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom OC1

  miesto: Žilina, ul.Emanuela Filu
  rok: 2004
  stupeň:

  Autori : Ing. arch. Michal Diviš, Ing. arch. Peter Šoltész