referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom RA

  miesto: Rajec
  rok: 2018
  stupeň: AŠ, DSP, RP

  Autor : Ing. arch. Michal Melo