referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom ŠK

  miesto: Žilina, Považský Chlmec
  rok: 2019
  stupeň: AŠ, DSP

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Juraj Bolček