referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • rodinný dom SU

  miesto: Kysucké Nové Mesto
  rok: 2017
  stupeň: AŠ, DSP

  Autor : Ing. arch. Peter Šoltész