referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • Tesco 1K

  miesto: Krásno nad Kysucou
  rok: 2011
  stupeň: DSP,RP,AD