referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • výrobný závod Vitalo

  miesto: Horný Hričov
  rok: 2008
  stupeň: AŠ,DUR,DSP,RP,AD,DSV

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. Róbert Zlatoš