referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • wellness

  miesto: Nitrianske Pravno
  rok: 2021
  stupeň:

  autor : Ing. arch. Juraj Bolček