referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačné zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • závod na výrobu vína IN VINO

  miesto: Modra
  rok: 2006
  stupeň:

  Autor : Ing. arch. Peter Šoltész