referencie

 • bytové domy
 • občianská vybavenosť a administratíva
 • športové a rekreačne zariadenia
 • priemyselné stavby
 • rodinné domy
 • urbanizmus
 • interiéry
 • bytové domy Bratislava

  miesto: Bratislava
  rok: 2015
  stupeň:

  Autori : Ing. arch. Peter Šoltész, Ing. arch. Lenka Guláčová, Ing. arch. Tereza Dupkalová